Skip to content

 

Případové studie

našich projektů

vitapack®
Case study

Vitapack

Za půl roku jsme navýšili tržby z e-mailingu o 113 %

Za 6 měsíců spolupráce jsme měli za úkol zvýšit tržby z e-mailingu z 470 000 Kč na 1 milion. Správně zvolenou strategií se nám tento cíl podařilo splnit a navýšili jsme tržby o 113 %. 

#marketingautomation #emailmarketing #integration

Form Factory
Case study

form-factory-prip

Nárůst celkových prodejů o 36% díky automatizaci

Rozšířili jsme Form Factory databázi o tak kvalitní kontakty, že prodeje z mailingu vzrostly o více než 1 000 %. Štěstí, že otevírají dva nové kluby.

#marketingautomation #emailmarketing #performancemarketing  #integration

Toyota
Case study

toyota-1

Open rate 46 % a click rate 21 % u newsletteru

A jak vypadají čísla vašeho mailingu na celou databázi? Tohle skutečně nejsou čísla welcome kampaně nebo opušteného košíku, ale pravidelného newsletteru.

#emailmarketing #makretingautomation #integration

Reasunta
Case study

REASUNTA

90% Open Rate a mimořádná návratnost investic v IT

Čtyři tisíce aktivních uchazečů o práci v IT. Díky performance marketingu a následné automatizaci za pár korun.

#marketingautomation #emailmarketing #integration #webmastering #leadgeneration #leadnurturing