Skip to content

Content marketing a plánování obsahu

Základem vašeho marketingu by měl být užitečný obsah. Takový marketing, zaměřený právě na obsah, nazýváme content marketing. Zajímá vás o čem tento marketing vlastně je, jak si určit strategii a jak na plánovaní obsahu? Čtěte dál!

Co je content marketing?

Content marketing, neboli obsahový marketing, je strategický marketingový přístup zaměřený na vytváření a šíření hodnotného, relevantního a konzistentního obsahu, který má přilákat a udržet jasně definované publikum. Namísto prezentace svých produktů nebo služeb poskytujete svým potenciálním zákazníkům skutečně relevantní a užitečný obsah, který jim pomáhá řešit jejich problémy. Aktuálně využívají tento druh marketingu skoro všechny popřední značky. Proč je to tak? Protože to funguje!

Konkrétně existují čtyři klíčové důvody, proč by podniky měly používat tento druh marketingu:

 • Zvýšení prodeje
 • Úspora nákladů
 • Relevantní a loajální zákazníci
 • Obsah jako centrum zisku


Určete si strategii

První částí vaší strategie by mělo být stanovení SMART cílů. Ty by měly být specifické pro vaši firmu, například- zlepšit povědomí o značce, zvýšit příjmy nebo zapojení zákazníků. Dále stanovte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro své SMART cíle. Třetím bodem je rozhodnout se pro typ obsahu, který budete vytvářet. Musíte si také zvolit obsahové kanály, kde budete daný obsah sdílet- Facebook, Instagram, TikTok,… Neměli byste zanedbat ani stanovení rozpočtu. Potřebujete platit za reklamní prostor, nějaký software nebo marketéry? Snažte se nepřesáhnout budget, který jste si stanovili! Po těchto technických bodech následuje už samotné vytváření a plánovaní obsahu. Nakonec zůstává jen analýza a měření výsledků, abyste mohli provést potřebné změny, vylepšili svůj plán a oslovili více potenciálních zákazníků.

 

Plánovaní obsahu

Jak už víme - obsah má zásadní význam pro přilákání zákazníků a růst vaší značky. Tento růst však nemůžete realizovat bez strukturovaného a organizovaného obsahového plánu poháněného udržitelným pracovním postupem a konzistentním procesem. Existuje několik prvků, které jsou pro vypracování plánu zásadní:

 • Zdokumentování pracovních postupů výroby a obsahu: všechny zúčastněné strany a členové týmu dodržují stejný postup a máte efektivní pracovní postupy, které zmírňují překážky v cestě.
 • Kalendář obsahu: viditelné plánování pro všechny členy týmu.
 • Nástup a školení
 • Propagace a distribuce: určení správných kanálů pro spojení s cílovým publikem.
 • Transparentnost a komunikace: okamžitá spolupráce mezi členy týmu, která zajistí nerušenou týmovou práci.
 • Měření a optimalizace: možnost sledovat metriky a mít přístup k analýze

Při plánování obsahu si můžeme pomoci následujícími šablonami:

 1. Persona - definuje našeho cílového zákazníka

  Persona Template

 2. Mapa obsahu (příklad pro Personu Marketéra)

Planovani obsahu
Kliknutím na tento odkaz, si tyto šablony stáhnete v editovatelných formátech.

Závěr

Ve světě obsahového marketingu existuje velmi složitý ekosystém. Vaše obsahová strategie a plán jsou jedny z nejvýznamnějších součástí a nemohou fungovat samostatně. Bez obou se ke svým cílům v oblasti content marketingu nedostanete. Jsou úzce provázány a jsou na sobě závislé. Vaše obsahová strategie určila hlavní témata, kterým se budete věnovat v průběhu roku, a dále uvedla, že tato témata jsou důležitá pro vaši cílovou skupinu. Váš obsahový plán musí tato témata konkretizovat a určit, proč jsou pro vaše kupující zásadní a jakým způsobem to sdělit ve správných formátech obsahu. Propojení strategie s plánem je cestou k úspěchu.